Friends of the environment

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) met rendement!

Pure Oil Europe BV is exclusief importeur van de unieke, gepatenteerde ECO-Nephron (smeer)olie dialyse technologie.
Deze systemen leveren duurzame oplossingen voor uw smeerolie verbruik, reduceren kosten en beschermen uw machines.

ECO NEPHRON oplossingen dragen juist bij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Blijvende focus op kosten efficiënt opereren en duurzaam ondernemerschap heeft geresulteerd in deze nieuwe technologie.
De ECO-Nephron systemen zijn ontwikkeld in Japan en hebben een bewezen succesvolle historie van meer dan 10 jaar in verschillende toepassingsgebieden.

De ECO-Nephron technologie verwijdert niet alleen verontreiniging tot een 1000ste van de capaciteit van conventionele filtersystemen. Het houdt de olie tevens in optimale conditie door neutralisatie en optimalisatie van pH en TBN waarde.
Dit zonder toevoeging van additieven!

We zijn trots de ECO-Nephron techniek voor elke toepassing te kunnen aanbieden en durven te garanderen dat (smeer) olie wisselen tot het verleden behoord.

Pure Oil Europe wijdt zichzelf aan de volgende doelen:

  • MVO maatschappelijk verantwoord ondernemen, geen woorden maar daden
  • Effectieve reductie in TCO (Total Cost of Ownership)
  • Duurzaam gebruik van  NOR (Natural Oil Resources)
  • Effectieve vermindering van milieu belasting (door eliminatie van (smeer)olie afvoer en reductie van emissies)


Naast de  Eco-Nephron Technologie levert Pure Oil Europe  Floating High Suction Brandstof en Olie filtratie systemen en zware olie Gelbreakers.

NOOIT MEER OLIE VERVERSEN

Innovatieve olie behandeling

Realisatie LOGOprof visuele reclame | © 2012 Pure Oil Europe | Sitemap | Disclaimer | Colofon
login